فرا تکنیک

طبقه بندی موضوعی

ساعت فرمان دو رله ای 12R1 شیوا امواج

دوشنبه, ۲۸ شهریور ۱۴۰۱، ۱۱:۴۳ ب.ظ

برق و صنعت فراتکنیک

جهت هماهنگی قیمت و موجودی پیام دهید

 

تلفن فروشگاه

02136619411

02136615725

تلفن همراه

09126540889

09364035312

دفتر مرکزی و پشتیبانی در لاله زارجنوبی می باشد و تمامی قیمت ها به نرخ مصوب شرکت ها و خود لاله زار می باشد

 

  • ۰۱/۰۶/۲۸

انواع تایمر شیوا امواج

خرید و قیمت ساعت فرمان پریزدار شیوا امواج

ساعت فرمان 12R1 شیوا

ساعت فرمان 2 رله ای روزانه

ساعت فرمان 2 رله ای شیوا امواج

ساعت فرمان 20 آمپر شیوا امواج

ساعت فرمان 24 ساعته شیوا امواج

ساعت فرمان دو رله ای

ساعت فرمان دو رله ای روزانه

ساعت فرمان دو رله ای شیوا

ساعت فرمان دو رله ای شیوا امواج

ساعت فرمان دو رله ای شیوا امواج 12B8

ساعت فرمان دو رله ای شیوا امواج مدل STB-90P2R

ساعت فرمان دو رله ای شیواامواج - 12B3

ساعت فرمان دو رله ای مدل ۱۲B8

ساعت فرمان دو رله شیوا امواج

ساعت فرمان دورله ای شیوا امواج - 12B8

ساعت فرمان روزانه - هفتگی - ماهانه

ساعت فرمان شیوا امواج

ساعت فرمان شیوا امواج 12b3

ساعت فرمان شیواامواج

ساعت فرمان ماهانه شیوا امواج

ساعت فرمان ماهیانه

ساعت فرمان ماهیانه - شــیواامــواج

ساعت فرمان ماهیانه دیجیتال 12B3 شیوا امواج

ساعت فرمان ماهیانه دیجیتال شیوا امواج

ساعت فرمان هفتگی

ساعت فرمان هفتگی - شــیواامــواج

ساعت فرمان هفتگی دیجیتال شیوا امواج

ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج

ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج 12B3

ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج مدل 12B3

ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج مدل WTB-30P

ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج مدل WTB-30p کد12B3

ساعت فرمان هفتگی شیوا امواج کد 12B3

ساعت فرمان هفتگی و روزانه شیوا امواج

ساعت فرمان پریز دار 12R1

ساعت فرمان پریز دار ماهانه

ساعت فرمان پریزدار - شــیواامــواج

ساعت فرمان پریزدار 12R1 شیوا امواج

ساعت فرمان پریزدار دیجیتال شیوا امواج

ساعت فرمان پریزدار شیوا امواج

ساعت فرمان پریزدار شیوا امواج مدل TSR-50P

ساعت فرمان پریزدار شیوا امواج کد 12R1

ساعت فرمان پریزدار مدل ۱۲R1

ساعت فرمان ۲ رله ای

ساعت فرمان ۲ رله ای - شــیوا امــواج

ساعت فرمان ۲ رله ای - شــیواامــواج

قیمت ساعت فرمان پریزدار شیوا امواج یا خروجی 10 آمپر

نقشه نصب ساعت فرمان