فرا تکنیک

طبقه بندی موضوعی

جامپر سایز 2.5-2 خانه رعد

چهارشنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۹:۲۸ ب.ظ

برق و صنعت فراتکنیک

جهت هماهنگی قیمت و موجودی پیام دهید

 

تلفن فروشگاه

02136619411

02136615725

تلفن همراه

09126540889

09364035312

دفتر مرکزی و پشتیبانی در لاله زارجنوبی می باشد و تمامی قیمت ها به نرخ مصوب شرکت ها و خود لاله زار می باشد

 

  • ۰۱/۰۵/۰۵

جامپر از بالا ترمینال فشاری 10 خانه سایز 2.5 رعد

جامپر از بالا ترمینال فشاری 10 خانه سایز 2.5 رعد (مدل BS10-2.5

جامپر از بالا ترمینال فشاری سایز 2.5

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2.5 رعد 2 خانه

جامپر از بالا ترمینال پیچی 2.5 رعد 2 خانه مدل CC2-2.5

جامپر از بالا ترمینال پیچی سایز 2.5

جامپر از بالا ترمینال پیچی سایز 2.5 - 2 خانه رعد

جامپر از بالا ترمینال پیچی سایز 2.5 -2 خانه

جامپر از بالا ترمینال پیچی سایز 2.5 – 10 خانه رعد

جامپر از بالا ترمینال پیچی سایز 2.5 – 2 خانه CC2-2.5

جامپر از بالاترمینال فشاری BS 2 - 2.5 رعد

جامپر از کنار ترمینال پیچی رعد (همه سایزها)

جامپر ثابت ترمینال پیچی سایز 2.5

جامپر سایز 2.5-2 خانه رعد

جامپر سایز ۴ یک شاخه ای ONKA-1933-4*10

جامپر شانه ای ترمینال ریلی

جامپر شانه ای ترمینال ریلی - لاله زار تهران

جامپر شانه ای ترمینال ریلی - وحید میرزایی

جامپر شانه ای ترمینال ریلی سری پیچی سایز 2.5-2 خانه

جامپر شانه ای ترمینال ریلی سری پیچی سایز 2.5-2 خانه - لاله زار تهران

جامپر شانه ای ترمینال ریلی سری پیچی سایز 2.5-2 خانه - وحید میرزایی

جامپر پیچی ده تایی ترمینال سایز 2.5 فونیکس

جمپر از بالا ترمینال فشاری سایز 4 رعد

جمپر از بالا ترمینال فشاری سایز2.5 - 2 خانه رعد

جمپر از بالا ترمینال پیچی سایز 2.5 - 3 خانه رعد

جمپر برق

جمپر تابلو برق

جمپر ترمینال 2.5 (RAAD)

جمپر ترمینال ریلی سری فشاری سایز 2.5-2 خانه

جمپر ترمینال ریلی سری فشاری سایز 2.5-2 خانه - برق و صنعت فرا تکنیک

جمپر ترمینال ریلی سری فشاری سایز 2.5-2 خانه - لاله زار تهران

جمپر ترمینال ریلی سری فشاری سایز 2.5-2 خانه - وحید میرزایی

جمپر ترمینال واید مولر - کانکتور الکتریک

جمپر ترمینال پیچی رعد قابل نصب از بالا

جمپر ترمینال چیست

جمپر سایز2.5

جمپر شانه ای

جمپر شانه ای - کانکتور الکتریک تامین کننده محصولات برقی