فرا تکنیک

طبقه بندی موضوعی

ترانس جریان مگ

چهارشنبه, ۵ مرداد ۱۴۰۱، ۰۹:۵۴ ب.ظ

برق و صنعت فراتکنیک

جهت هماهنگی قیمت و موجودی پیام دهید

 

تلفن فروشگاه

02136619411

02136615725

تلفن همراه

09126540889

09364035312

دفتر مرکزی و پشتیبانی در لاله زارجنوبی می باشد و تمامی قیمت ها به نرخ مصوب شرکت ها و خود لاله زار می باشد

 

  • ۰۱/۰۵/۰۵

ترانس جریان 400-5 هریس مدل H2 کلاس 0.5

ترانس جریان 400-5 کلاس 1 تیپ H2 هریس

ترانس جریان 5-5 کلاس 1 تیپ H0 هریس

ترانس جریان C.T مگ 4000.5 کلاس نیم (MAG) (مدلAL5)

ترانس جریان C.T هریس 5_200 کلاس نیم

ترانس جریان تابلویی هریس و مگ الکتریک

ترانس جریان فشار ضعیف مگ MAG کلاس 0.5 تبدیل 3000 به 5

ترانس جریان مگ

ترانس جریان مگ - برق و صنعت فرا تکنیک

ترانس جریان مگ - لاله زار تهران

ترانس جریان مگ - وحید میرزایی

ترانس جریان مگ الکتریک

ترانس جریان هریس

ترانس جریان هریس - برق و صنعت فرا تکنیک

ترانس جریان هریس - لاله زار تهران

ترانس جریان هریس - وحید میرزایی

ترانس جریان هریس 100.1کلاس یک

ترانس جریان هریس 150-5 مدل H1 کلاس 0.5

ترانس جریان هریس 200-5 مدل B1 کلاس 3

ترانس جریان هریس 400-5 مدل Hα کلاس 3

ترانس جریان هریس 4000.5 مدل H4 کلاس 0.5

ترانس جریان هریس تهران

ترانس جریان هریس مدل H0

ترانس جریان هریس مدل H2 با جریان اولیه 800-400 آمپر

ترانس جریان هریس مدل H3 با جریان اولیه 1500-600 آمپر

ترانس جریان هریس کلاس نیم

ترانس جریان ۲۵۰.۵ کلاس ۱ نوین هریس

ترانس نوین هریس پویا

ترانس های جریان و ولتاژ

ترانس ولتاژ مگ الکتریک

ترانس ولتاژ مگ الکتریک - کفپوش عایق برق تهران سوئیچ

ترانسفورماتور جریان (CT) 600.5 مگ الکتریک cl:0.5 مدل AL2

ترانسفورماتور جریان مگ الکتریک

ترانسفورماتور جریان هریس

ترانسهای جریان و ولتاژ

خرید ترانس جریان مگ

خرید ترانس جریان هریس

قیمت ترانس جریان مگ

قیمت ترانس جریان مگ الکتریک

قیمت ترانس جریان هریس